UMW00188
Ostsee, KLB 2007, Strandkrabbe, Alge, Deutschland, Kieler Förde
UMW00195
KLB 2007; Deutschland; Kieler Förde; Ostsee; Strandkrabbe, Paarung
UMW00201
Deutschland; Kieler Förde; Kamera Louis Boutan 2007; Ostsee; Strandkrabbe
UMW00463
Deutschland; Kieler Förde; Ostsee; Strandkrabbe
UMW00202
Strandkrabbe; Ostsee; Kamera Louis Boutan 2007; Kieler Förde; Deutschland
UMW00196
Strandkrabbe; Ostsee; Kieler Förde; Deutschland; KLB 2007